NUMMELAN VPK
AKTIIVISTA PALO- JA PELASTUSTOIMINTAA VUODESTA 1928
.

NAISOSASTO

.

Vuonna 2012 naisosasto elää murroskautta. Osaston toiminta etsii uusia uomiaan, sillä poisjäänyt hälytysmuonitussopimus on muuttanut osaston toimintaperiaatetta. Valitettavasti vapaaehtoistyö ei tällä hetkellä houkuttele nuoria, osa naisistakin haluaa mieluummin osallistua hälytysosaston toimintaan. Muonitus- ja kahvitustehtäviä pyritään hoitamaan veteraaniosaston avustuksella.

.

Naisosaston johtaja

osaston johtaja

Anne Vaittinen
puhelin 040 175 2770


e-mail

naisosasto(at)nummelanvpk.fi


.

Osastoesittely

Naisosaston perustava kokous pidettiin 21. huhtikuuta 1959 Osuusliike Auran kokoushuoneessa. Osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva Heino. Myöhemmin puheenjohtajina ovat toimineet Sirkka Järvensivu, Helena Kaunisto, Seija Jalava, Nina Laakso, Susanna Multala ja Sanna Oksanen. Vuoden 2017 alusta johtajana on toiminut Anne Vaittinen.

Osaston toimintaa ohjaavat luottamushenkilöt, jotka valitaan yhteisellä sopimuksella kalenterivuodeksi kerrallaan. Naisosaston esittämät luottamushenkilöt hyväksytetään palokunnan hallituksella ja syyskokouksessa.

Suurin osa nykyisestä jäsenistöstä on ollut mukana jo yli 30 vuotta, jotkut jopa yli 40 vuotta. Tällä hetkellä osastossa on 17 jäsentä. Moni nykyisistä jäsenistä on tullut mukaan toimintaan puolisonsa tai ystävänsä mukana. Mukana on niin terveydenhoidon kuin rakennusalankin ammattilaisia, vuorotyöntekijöistä eläkeläisiin. Jäsenien siviiliammattien laaja kirjo antaa osaston toiminnalle uusia vahvuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Kokoontumiset

Naisosasto kokoontuu kuukausikokouksiinsa joka kuukauden toisena tiistaina klo 18 Nummelan paloasemalla. Kuukausikokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita, kuten sovitaan tulevien tapahtumien vastuuhenkilöt, esitellään pelastusliittojen ja keskusjärjestön järjestämiä koulutuksia ja ideoidaan tulevien kokousten aiheita. Kuukausikokousten lisäksi naiset osallistuvat palokunnan ja pelastusliittojen erilaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin, esim. palokuntanuorten leireille, valistuspäiviin, kokouksiin, talkoisiin ja illanviettoihin.

Muu toiminta

Naisosasto on osallistunut jo yli 30 vuoden ajan Nummelan Killan ja SPRn järjestämiin verenluovutustilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa naisosaston jäsenet huolehtivat kahvitarjoilusta.

Elokuussa 2012 naisosasto osallistui Nummelassa järjestettyjen CTIF -kalustokilpailuiden järjestelyihin. Kilpailun aikana naisosaston jäseniä toimi mm. koulun keittiöllä tiskausapuna, kilpailualueen kanttiinissa ja tulospalvelussa.

.

Haluatko mukaan?

Mukaan naisosaston toimintaan ovat tervetulleita kaikki 16 vuotta täyttäneet, jotka ovat kiinnostuneita vapaapalokunta- ja sen naisosaston toiminnasta.

Voitte kysyä myös lisätietoja osaston vetäjältä, yhteystiedot löydät sivun ylälaidasta.

.

Palokuntanaistyön historiaa Suomessa

/www.spek.fi/

Naistyön historian tunteminen auttaa ymmärtämään VPK-toiminnan ja koko suomalaisen yhteiskunnan kehitystä. Naiset ovat olleet mukana vapaaehtoisten palokuntien toiminnassa niiden perustamisen alkuvaiheista lähtien. VPK -toiminta otti maassamme tulta alleen 1800 -luvulla. Muu yhteiskunta järjestäytyi avunannossa vasta vapaaehtoisten yhdistysten esimerkin myötä.

Naisten panos on ollut merkittävä mm. toiminnan rahoituksen kartuttamisessa ja huollon järjestämisessä. Vanhimmista, ompeluseurojen nimekkeellä toimineista naisosastoista on mainintoja jo 1800-luvun historiikeissa. Alkuvaiheessa naistyön tärkeimpiä tehtäviä olivat varuste- ja ruokahuolto sekä yhdistyksen toiminnan tukeminen taloudellisesti.

Valtakunnallisesti naistyö järjestäytyi Savonlinnan yleisen palokuntalaiskokouksen jälkeen vuonna 1951. Palokuntien keskusliiton naistyötoimikunta perustettiin Tampereella 1952 ensimmäisessä valtakunnallisessa palokuntanaisten kokouksessa. Aluksi luotiin ohjeita yhteisten sääntöjen luomiseksi. Toiminnan järjestäydyttyä koulutus sai keskeisen sijan. Heti ensimmäisenä toimintavuonna järjestettiin ensimmäiset valistustyökurssit, joiden aiheina olivat kodin palovalistus, paloturvallisuus, ensiapu, muonitusorganisaatio ja järjestökoulutus.

Tietoja naisosastojen toiminnoista on kerätty vuodesta 1958 lähtien. Jo ensimmäisenä vuonna kirjattiin lähes 30 000 työtuntia. Entisessä Palontorjuntaliitossa oli heti naistyön perustamisesta lähtien osapäiväinen naistyönohjaaja, vuodesta 1969 lähtien kokopäiväinen. Vuonna 1983 naistyön tehtävät siirrettiin koulutussuunnittelijan tehtävien yhteyteen ja 1986 järjestötyön alaisuuteen järjestöpäällikölle. Vuonna 1990 naistyö sai jälleen järjestöohjaajan. Sittemmin tehtäviä on hoidettu mm. koulutussuunnittelijan toimesta. Tällä hetkellä naistyössä toimii kokopäiväinen järjestöohjaaja (alk. 2007).

.

Palokuntanaistyön tarkoitus

/www.spek.fi/

Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Naistyön tarkoituksena on tukea palokuntien toimintaa, herättää ja edistää jäsenten myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen liittyviin asioihin normaali- ja poikkeusoloissa sekä levittää paloturvallisuuteen ja omaehtoiseen suojeluun liittyvää tietoutta kansalaisille.

Naistyön tarkoituksena on myös antaa palokuntanaisille tietopuolista ja käytännöllistä pelastusalan opetusta ja harjoitusta, jotta he pystyvät toimimaan turvallisesti palokuntatoiminnassa, kasvamaan tehtävässään sekä kehittämään ja toteuttamaan itseään siinä.

.
.
.